Upadłość konsumencka

smutna kobieta

Upadłość konsumencka uk to postępowanie sądowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą osobiście działalności gospodarczej i nagle popadli w pętlę długów, stając się niewypłacalni. Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie takiej osoby, która stała się niewypłacalna. Umorzenie może dotyczyć części długów lub ich całości.

Postępowanie upadłościowe wszczyna się na wniosek osoby zadłużonej albo wierzyciela. Wniosek taki składa się na specjalnym formularzu określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Decyzją sądu zostanie ustalone, które długi mogą być w całości umorzone, a które muszą być spłacone według ustalonego harmonogramu. Jeśli osoba zadłużona spłaci część swoich zobowiązań, reszta długów może jej zostać umorzona.

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej cały majątek zadłużonego staje się tak zwaną masą upadłościową, która będzie zarządzana przez syndyka. Zadłużony przestaje tym samym sam dysponować swoim majątkiem. Jednym z wielu obowiązków osoby, która poddała się upadłości konsumenckiej, jest wskazanie wszystkich elementów swojego majątku oraz wszystkich dokumentów dotyczących tego majątku. Spłata zadłużeń dotyczy również aktualnych zarobków zadłużonego.

Kiedy sąd ogłosi upadłość konsumencką, specjalnie wyznaczony syndyk musi sporządzić spis inwentarza osoby zadłużonej, aby móc później je wyprzedać na aukcjach komorniczych. Syndykowi nie wolno sprzedawać przedmiotów, które zalicza się do przedmiotów pierwszej potrzeby. Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej będą wymagane do spłacenia wszystkie zaciągnięte do tej pory kredyty i pożyczki. Osoba zadłużona po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie mogła dysponować swobodnie tymi pieniędzmi, które nie zostały włączone przez syndyka do tych funduszy, które wcześniej zajął. Jak widać, upadłość konsumencka oznacza szereg poświęceń osoby, która stara się o nią stara.