Co powinieneś wiedzieć o rozwodzie?

Rozwód to z definicji rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego drogą sądową na żądanie obojga lub jednego ze współmałżonków. W obecnych czasach coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem, a podawane przyczyny są bardzo różne. Rozwody generalnie rzecz ujmując dzieli się na te z orzekaniem o winie – wówczas, gdy ustala się winę jednego z małżonków oraz bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem obu stron. Jeśli w trakcie sprawy rozwodowej orzeka się o winie, ustalona zostaje zarazem wysokość alimentów na korzyść osoby poszkodowanej.
adwokat rozwód opole
Wśród przyczyn rozwodów najczęściej wymienia się zdradę małżeńską oraz niezgodność charakterów, ale także nadużywanie alkoholu czy stosowanie przemocy fizycznej czy psychicznej, bądź na przykład uzależnienie od hazardu. Bez wątpienia skutki rozwodu odczuwają nie tylko strony zainteresowane, czyli małżonkowie, ale także ich dzieci, jeśli są takowe, oraz bliżsi i dalsi członkowie rodziny i przyjaciele. Rozwody uznaje się powszechnie, obok na przykład narkomanii, za poważny problem społeczny. Tym bardziej, że jak nadmieniono wcześniej, wciąż wzrasta liczba rozwodów nie tylko w kraju, ale i na świecie.

Innym skutkiem rozwodu jest kwestia podziału majątku między małżonkami. Stanowi kwestię wysoce problematyczną, gdy wcześniej wzięli wspólnie kredyt mieszkaniowy. Fakt zakończenia ich związku małżeńskiego nie kończy bynajmniej zobowiązań wobec wierzyciela, jakim jest bank. Sprawa staje się tym bardziej niekomfortowa dla tego ze współmałżonków, któremu nie przyznano mieszkania, a jednak miałby spłacać raty kredytu. Jeśli były małżonek przestaje spłacać raty za mieszkanie, które jemu przypadło i do niego należy po rozwodzie, bank może wystąpić o spłatę rat do drugiej strony.

Bez wątpienia, decyzja o rozwodzie nie jest sprawą błahą. Prowadzi do niego trwały i pełny rozkład małżeństwa. Na skali przeżyć stresujących plasuje się bardzo wysoko, obok śmierci bliskiej osoby. Zazwyczaj towarzyszą mu uczucia niepokoju, obawy o przyszłość i rozczarowania.

 

adwokat rozwód opole