Korowanie drewna – czym tak naprawdę jest?

Korowanie drewna – procedura polegająca na eliminowaniu z powierzchni drewna okrągłego kory albo kory z łykiem.

Wyróżnić można korowanie:

•manualne przeprowadzane za pomocą korownika nazywanego również korowaczką albo ośnikiem i za pomocą strugów do korowania; sprowadza się w większości do koronowania niewielkiej ilości słupów energetycznych, papierówki oraz pułapek
•automatyczne wykonuje się korowarkami tarczowymi, łańcuchowymi albo bębnowymi
•ciśnieniowe polega na usuwaniu kory przez sprężone powietrze albo parę hydrologiczną
•hydrauliczne wykonywa się za pomocą wody.

Polska Norma (PN-93/D-95000-pomiar, obliczenia miąższości oraz cechowanie) charakteryzuje:

• korowanie drewna na czerwono – polegające na usunięciu z powierzchni drewna korowiny oraz częściowo łyka, przy czym możliwym jest zewnętrzne przecięcie włókien drzewnych do 5 mm i zachowanie fragmentów korowiny w rozmiarze nie przekraczającym 20% warstwy drewna,
•korowanie drewna na biało – usunięcie z warstwy drewna korowiny oraz łyka, przy czym możliwe są zewnętrzne przecięcia włókien drzewnych i zachowanie fragmentów łyka oraz łyka z korowiną w pełnym zakresie nie przewyższającym 20% warstwy drewna,
•korowanie drewna pośrednie – usunięcie z warstwy drewna korowiny oraz częściowo łyka, przy czym możliwe jest zewnętrzne przecięcie włókien drzewnych o głębokości do 5mm i zachowanie elementów korowiny w łącznym rozmiarze nie przewyższającym 5% powierzchni drewna,
•łuszczenie – usunięcie z warstwy drewna całej korowiny wraz z łykiem na początku sezonu wegetacyjnego. Dopuszcza się zbrunatnienie pozostałości miazgi.
	korowanie drewna

Powstałe w efekcie korowania duże ilości kory, po jej pokruszeniu albo skompostowaniu, stosowane są w ogrodnictwie oraz szkółkarstwie

Korzyścią korowania jest to, iż nie likwidujemy ekologicznej powłoki ochronnej drewna wyciągającej jego wytrzymałość, a znajdującej się tuż pod koroną. Wadą natomiast, że palisada taka pozostaje naturalnie chropowata (szorstka), co oddziałuje bardzo źle na atuty estetyczne.