jak przekształcić działalność w spółkę

Jak przekształcić działalność w spółkę?

Zgodnie z istniejącymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych każda osoba fizyczna, która wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą ma możliwość przekształcenia formy prawnej w spółkę kapitałową z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków majątkowych.

A więc przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zrobić to każdy, bez względu na rozmiar

jak przekształcić działalność w spółkę

jak przekształcić działalność w spółkę

prowadzonej działalności, sposób opodatkowania, rodzaj prowadzonej ewidencji, ani też rodzaj branży, w jakiej prowadzona jest działalność.
Jednak przed podjęciem decyzji o takim przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. należy wziąć pod uwagę, że:
– koszty działalności pod postacią spółki kapitałowej są z reguły wyższe niż w przypadku działalności indywidualnej, chociażby ze względu na konieczność prowadzenia pełnej księgowości i wyższe standardy prawne;
– spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i może dochodzić do ekonomicznego podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym (raz – na etapie opodatkowania zysków spółki kapitałowej i drugi raz na poziomie wypłaty dywidendy udziałowcom spółki kapitałowej);
– w wielu przypadkach „nieskomplikowanego” biznesu, np. prowadzenia sklepu lub punktu usługowego, przekształcenie działalności w spółkę kapitałową, jeżeli nie jest podyktowane względami rozwojowymi, zazwyczaj nie ma większego sensu.

Potencjalne korzyści wynikające z przekształcenia:

– zmiana zasad odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskutek przekształcenia, odpowiedzialność osobista przedsiębiorcy całym jego majątkiem zostaje zastąpiona przez odpowiedzialność spółki, względnie subsydiarną odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o.

Więc jak przekształcić działalność w spółkę? Przedsiębiorca, który po przekształceniu staje się wspólnikiem spółki przekształconej, co do zasady, nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Jednak za zobowiązania powstałe przed przekształceniem przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką przez okres 3 lat, począwszy od dnia przekształcenia.