Fundamenty i ich rodzaje

budowa

Dobór fundamentu

Zanim powstanie jakakolwiek budowla, mieszkanie czy inny budynek, należy odpowiednio dobrać grunt do jego usadowienia. Gdy ten już jest przygotowany i oddany do budowy, można zacząć tworzenie nowego obiektu. Budowę należy zacząć od dobrania odpowiedniego fundamentu. Jest to bardzo ważna rzecz, gdyż jego zadaniem jest utrzymanie wszystkich obciążeń, które oddają mury. Jest to element konstrukcyjny, który przyjmuje wszelkiego rodzaju obciążenia nie tylko związane z ciężarem własnym i wyposażeniem budynku, lecz także tych związanych z działaniem środowiska zewnętrznego takich jak śnieg czy wiatr. Musi to być decyzja świadoma i przemyślana. Najlepiej jeśli osoba wykwalifikowana określi, jaki rodzaj gruntu znajduje się na placu budowy oraz przeprowadzi analizę gruntowo – wodną.
plan budowy

Rodzaje

Dobierając fundamenty mamy do wyboru kilka ich rodzajów. Możemy wyróżnić dwie grupy fundamentów dzieląc je na podstawie sposobu posadowienia. Można tu wymienić fundamenty bezpośrednie i głębokie. Pierwsze z nich są to umocnienia, których zadaniem jest przekazywanie obciążeń na grunt. Należy tu wyliczyć rozwiązania takie jak: ławy, płyty, ruszty, stopy, skrzynie i bloki. Wybór odpowiedniego rodzaju fundamentu uzależniony jest także od samej budowli. Jej wielkości, ciężaru oraz przeznaczenia.

Inne rozwiązania

Drugim rozwiązaniem są fundamenty głębokie, które przekazują ciężar pośrednio. Wśród nich można wymienić: pale fundamentowe, studnie, kesony, słupy, kolumny. Skupiając swoją uwagę na pierwszym rodzaju wymienionych fundamentów głębokich, można określić różny rodzaj pali fundamentowych. Dzielimy je na trzy rodzaje: pale normalne, pale zawieszone, pale stojące.

Pale fundamentowe

Pale fundamentowe są specyficznym rodzajem fundamentów. Stosuje się je wtedy, gdy niemożliwym jest użycie podpory bezpośredniej. Najczęstszym wyborem tego rodzaju zabezpieczenia jest sytuacja, w której grunt jest pochyły lub istnieje niebezpieczeństwo osunięcia się gruntu razem z budynkiem. Pale fundamentowe wykonuje się z różnych tworzyw takich jak drewno stal, beton, żelbeton czy beton sprężony. Pale fundamentowe oddają obciążenie w dwojaki sposób – poprzez podstawę, a także przez opór tarcia na boki pala.